కంప్యూటర్ టైపింగ్ వచ్చా… నెలకి 90 వేలు జీతం తో ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ III పోస్టులు

Kolkata, National Council of Science Museums- కింది పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. Details: 1. Office Assistant Grade-III: 05 Posts 2. Technical Assistant ...

Continue reading