కంప్యూటర్ టైపింగ్ వచ్చా… నెలకి 90 వేలు జీతం తో ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ III పోస్టులు

Kolkata, National Council of Science Museums- కింది పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది.

WhatsApp channelJoin Now
Telegram Group Join Now

Details:

Related News

1. Office Assistant Grade-III: 05 Posts

2. Technical Assistant -A (Civil): 03 Posts

Total Vacancies: 08

అర్హతలు: 10+2, Diploma (Civil) Computer Typing Test 10 నిమిషాల్లో English or Hindi 10500/9000 పదాలు.

వయోపరిమితి: 25-35 ఏళ్లు మించకూడదు.

జీతం: Office Assistant Grade -III పోస్టుకు రూ.19,000-రూ.63,000, Technical Assistant-A post రూ.29,000-రూ.92,300

దరఖాస్తు చివరి తేదీ: 01-04-2024

Download Notification pdf  

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *