స్కూల్స్ కి వేసవి సెలవులు ప్రకటించిన AP ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు విడుదల. ఎప్పటినుంచి అంటే.

Sub:- పాఠశాల విద్య – వేసవి సెలవులు 2024 24-04-2024 నుండి 11-06-2024 వరకు-పాఠశాల తిరిగి 12-06-2024-reg.

Read:-

1. అకడమిక్ క్యాలెండర్ 2023-24.

2. ఈ కార్యాలయం తేదీ:13.03.2024. Procs.Rc.No.ESE02-30027/2/2023/A&I-CSE,

3. ఈ కార్యాలయంProcs.Rc.No.ESE02-30027/2/2023/A&I-CSE, తేదీ: 15.03.2024.

WhatsApp channelJoin Now
Telegram Group Join Now

<<<>>>

పైన చదివిన 2వ & 3వ సూచనలలోని ఈ కార్యాలయ కార్యకలాపాలకు కొనసాగింపుగా, రాష్ట్రంలోని పాఠశాల విద్య యొక్క ప్రాంతీయ జాయింట్ డైరెక్టర్‌లు మరియు జిల్లా విద్యా అధికారులకు 2023-24 విద్యా సంవత్సరానికి చివరి పనిదినం 23-4-2024 అని తెలియజేయబడింది. .

ఇంకా, రాష్ట్ర సిలబస్‌ని అనుసరించి రాష్ట్రంలోని అన్ని పాఠశాలలకు వేసవి సెలవులు 24.04.2024 నుండి 11.06.2024 వరకు ఉంటాయని మరియు 2024-25 విద్యా సంవత్సరానికి పాఠశాలలు 12-06-2024 (బుధవారం)న పునఃప్రారంభించబడతాయని వారికి తెలియజేయబడింది. .

కావున అందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు.

S సురేష్ కుమార్
కమీషనర్,
స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *