ఇంటర్ తో నెలకి 80 వేలు జీతం తో ఏఆర్ఐలో స్టెనోగ్రాఫర్ పోస్టులు

MACS-Agharkar Research Institute (ARI) an autonomous Institute of the Department of Science and Technology (DST), Government of India is committed to the promotion of science and technology with emphasis on high standards of Research and Development activities for the benefit of humankind and the nation. The current research activities encompass biological sciences and focus on six thematic areas Biodiversity & Palaeo biology, Bioenergy, Bioprospecting, Developmental Biology, Genetics & Plant Breeding and Nano bioscience. 

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Google News Follow Us

Applications are invited from Indian citizens for filling up of Two (02 nos.) posts of Private Secretary on Deputation basis and Two (02 nos.) posts of Stenographer on Direct Recruitment basis in the Agharkar Research Institute, Pune as per details given below:

Post Details:

Related News

  1. Private Secretary: 02 Posts
  2. Stenographer Grade 2: 02 Posts

అర్హత: typing  వేగంతో పాటు Intermediate pass .

వేతనం: 

  • Private Secretary పోస్టుకు రూ.44,900-1,42,400. 
  • Stenographer Grade 2 పోస్ట్ రూ.25,500-81,100.

వయోపరిమితి: Stenographer Grade కు 27 ఏళ్లు మించకూడదు. Private Secretary కు 56 ఏళ్లు మించకూడదు.

ఎంపిక ప్రక్రియ: Screening Test, Interview మొదలైన వాటి ఆధారంగా.

దరఖాస్తు విధానం:Online  ద్వారా.

దరఖాస్తు చివరి తేదీ: 06-05-2024.

ARI Recruitment Portal Link http://arijobportal.ourlib.in/

Notification pdf download here

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *