ఇంటర్ అర్హత తో నెలకి లక్ష పైనే జీతం.. SSC ద్వారా 968 జూనియర్ ఇంజినీర్ ఉద్యోగాలు .. పూర్తి వివరాలు ఇవే..

Civil , mechanical మరియు electrical branches లు మరియు diploma మరియు సంబంధిత కోర్సులలో engineering చదివిన వారి కోసం Junior Engineer jobs భర్తీకి Staff Selection Commission ప్రకటన వి...

Continue reading