తెలుగు ప్రజలకు కూల్ న్యూస్.. మరో 4 రోజుల పాటు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు రాబోతున్నాయి

తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్.. భానుడి భగభగలు నుంచి ఉపశనం.. _ మరో 4 రోజులు వర్షాలు.. భానుడు భగభగలు, ఎండ వేడి, వడగాల్పులు తో తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతున్నా...

Continue reading