టీచర్లు FA 3 మార్కులు ఆన్లైన్ చేయుటకు లింక్ ఇదే.. త్వరగా చేసెయ్యండి .. FA3 MARKS Online link

టీచర్ లు FA 3 మార్కులు ఆన్లైన్ చేయుటకు లింక్ cse వారు వెబ్సైటు లు ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేశారు..

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Google News Follow Us

గత నెలలో జరిగిన పరీక్షల మార్కులు అన్ని తరగతులు విద్యార్థి వారి వెబ్సైటు లో ఆన్లైన్ చేయాలి..

ఈ కింది ఆఫిసిఅల్ వెబ్సైటు నంది నేరుగా మీ స్కూల్ విద్యార్థుల మార్కులు ఆన్లైన్ చేయాలి .

Related News

HOW TO ENTER FA3 MARKS OPNLINE 

  • స్టూడెంట్ ఇన్ఫో వెబ్సైటు లో స్కూల్ DISE కోడ్ తో లాగిన్ అవ్వాలి
  • CSE మర్క్స్ ఆన్లైన్ ట్యాబు ఎంచుకుని దానిలో కల FA 3 మర్క్స్ ఎంట్రీ ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి
  • క్లాస్ మరియు అకాడమిక్ ఇయర్ ఎంచుకోవాలి
  • లాంగ్వేజ్ మరియు సబ్జస్ట్ ఎంచుకోవాలి
  • తరగతి వారి విద్యార్థుల లిస్ట్ కనబడుతుంది.
  • ఒక్కక్కరి మర్క్స్ ఎంట్రీ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *