నెలకు రూ. 10000 EMIతో కుటుంబం మొత్తం ఈ కారులో వెళ్లవచ్చు.. డౌన్ పేమెంట్ కూడా తక్కువే!!

Maruti Suzuki cars సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ కార్లకు ఉన్న demand ను దృష్టిలో ఉంచుకుని కంపెనీ new models వివిధ రూపాల్లో తీసుకువస్తోంది. అందులో భాగంగానే ఆ కంపెనీ తీసుకొచ్చ...

Continue reading