వాష్‌రూమ్, బాత్రూమ్, రెస్ట్‌రూమ్.. 90 శాతం మంది ఇవి ఒకటే అనుకుంటారు.. కానీ తేడా ఏంటో తెలుసా

ఈ రోజుల్లో దాదాపు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో బాత్రూమ్, వాష్‌రూమ్ మరియు టాయిలెట్ ఉన్నాయి. మెట్రో నగరాల్లో ఎత్తైన భవనాలు, హోటళ్లు, మాల్స్ మొదలైన వాటిలో వివిధ రకాల డిజైనర్ బాత్‌రూమ్‌లు, వాష్...

Continue reading