ఎండాకాలంలో ఎక్కువగా చల్లని నీరు తాగుతున్నారా.. ఈ సమస్యలు తప్పవు..

ఎండలు మండుతున్నప్పుడు చాలా మంది చల్లటి నీళ్లు తాగడానికి ఇష్టపడతారు. కానీ, చల్లటి నీళ్లు ఎక్కువగా తాగితే ఈ సమస్యలు దరిచేరవు. మండే ఎండలో కడుపులోకి ఆహారం కంటే నీరు ఎక్కువగా వెళ్తుం...

Continue reading