ఈ వేసవి లో ఆంధ్రాలోని ఈ చల్లని ప్రదేశాలను చూసెయ్యండి.. !

March ప్రారంభం నుంచే AC లో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. అలాగే April లో ఉష్ణోగ్రతలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. మరికొద్ది రోజుల్లో వేసవి సెలవులు రానున్నాయి. విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఆనందంగా ఉంట...

Continue reading