టెన్త్ పాస్ అయ్యారా. నెలకి 25 వేలు జీతం తో ఎయిర్ పోర్ట్ లు 422 ఉద్యోగాలు.. వివరాలు ఇవే.

AIASL Recruitment Notification 2024: Recruitment of Handyman and Utility Agent posts on fixed term contract basis at AI Airport Services Limited, Chennai International Airport, New...

Continue reading