నెలకి 78 వేలు జీతం .. డిగ్రీ తో SBI లో క్రెడిట్ అనలిస్ట్ ఉద్యోగాలు.. ఖాళీలు ఇవే..

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కింది స్పెషలిస్ట్ కేడర్ ఆఫీసర్స్ పోస్టుల నియామకం కోసం భారతీయ పౌరుడి నుండి ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తును ఆహ్వానిస్తుంది. అభ్యర్థులు బ్యాంక్ వెబ్‌సైట్ https://bank.sbi/careersలో ఇచ్చిన లింక్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అభ్యర్థించారు.

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Google News Follow Us

Post Details:

Credit Analyst (Middle Management Grade 3): 50 Posts

Related News

Qualification: Degree. Must have passed MBA (Finance)/ PGDBA/ PGDBM/ MMS (Finance)/ CA/ CFA/ ICWA with work experience.

Age Limit: Should be between 25 to 35 years.

Salary Allowances: Rs.63,840-78,230 per month.

Application Fee: Rs.750.

Selection Process: Based on Application Shortlisting, Interview etc.

Application Procedure: Through Online.

 GRADE, PROBATION PERIOD & RENUMERATION:

Middle Management Grade Scale – III: 

Pay Scale: Rs (63840-1990/5-73790-2220/2-78230)

Details of Document to be uploaded:

I. Recent Photograph
II. Signature
III. Detailed Resume (PDF)
IV. ID Proof (PDF)
V. Proof of Date of Birth (PDF)
VI. Caste certificate, (if applicable) (PDF)
VII. PwBD certification (if applicable) (PDF)
VIII. Educational Certificates: Relevant Mark-Sheets/ Degree Certificate (PDF)
IX. Experience certificates (PDF)

Last Date for Online Application: 04-03-2024.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *