నెలకి రెండు లక్షల వరకు జీతం తో బెల్ లో ఉద్యోగాలు.. ఎవరు అర్హులు అంటే.?

Bharat Heavy Electrical Limited (BEL), a Central Government Corporation, Bangalore is inviting applications for the following vacancies.

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Google News Follow Us

Post Details:

1. Senior Engineer: 19 Posts

Related News

2. Deputy Manager: 10 Posts

3. Senior Manager: 04 Posts

Total No. of Vacancies: 33

Disciplines: Power Electronics, Power Electronics (Mechanical), System Architect Embedded, Module Development Embedded, Module Development Embedded RTOS/ FPGA, Module Development PCB Design, Power Electronics, Power Module (Mechanical), Transportation, Battery Pack Development, Battery BMS Development, ACC Cell Design Development, Naval Control System, Active Protection System, Naval Battery Packing.

Eligibility: BE/B.Tech degree in Electronics/Electrical Electronics and Communication Engineering, Computer Science with work experience.

వయోపరిమితి: 32 నుండి 42 సంవత్సరాలకు మించకూడదు.

జీతం:

  • Senior Engineer Post రూ. 70,000 – 2,00,000.
  • Deputy Manager రూ. 80,000 – 2,20,000.
  • Senior Manager రూ. 1,00,000 నుండి 2,60,000.

దరఖాస్తు రుసుము: రూ. 472.

దరఖాస్తు విధానం: Online ద్వారా.

దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 31-03-2024.

hard copies పంపడానికి చివరి తేదీ: 03-04-2024.

Online Application పంపడానికి చివరి తేదీ: 05-04-2024.

Download BEL notification pdf

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *