ఫిబ్రవరి 27న సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం

షబ్-ఎ-మెరాజ్ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరి 27న సెలవు ప్రకటించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన క్యాలెండర్‌లో ఫిబ్రవరి 8ని షబ్-ఎ-మేరాజ్‌కు సెలవు దినంగా ప్రకటించినప్పటికీ

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Google News Follow Us

సాధారణ సెలవులు కాకుండా ఐచ్ఛిక సెలవుల కింద చేర్చారు.

Shab-e-Meraj is a holy day for all Muslims around the world.

ఈ పర్వాన్ మసీదులను దీపాలతో అలంకరించారు. రాత్రంతా జాగారం చేసి ప్రార్థనలు చేస్తారు. ఇస్రా మరియు మెరాజ్ కథ వివరించబడుతుంది. ఫిబ్రవరి 8 సాధారణ సెలవు కానప్పటికీ, రాష్ట్రంలోని కొన్ని పాఠశాలలు వచ్చే గురువారం (ఫిబ్రవరి 8) మూసివేయబడతాయి.

 సాధారణంగా, రాష్ట్రంలోని మైనారిటీ విద్యాసంస్థలు షబ్-ఎ-మెరాజ్ తర్వాత రోజు సెలవును పాటిస్తారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *