ఆర్మీ పబ్లిక్ స్కూల్లో నాన్ టీచింగ్ ఖాళీలు కొరకు అప్లై చేయండి

Army Public School, Golconda, Hyderabad కింది non-teaching vacancies. ల భర్తీకి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నది.

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Google News Follow Us

Post Details:

1. Accountant (Regular) : 01 post

Related News

2. LDC: 03 Posts

3. Receptionist: 01 post

4. Paramedic Staff (Nurse): 01 post

5. Computer Lab Assistant: 01 Post

6. Science Lab Attendant: 02 Posts

7. Supervisor Administration: 01 Post

8. Multitasking Staff: 03 Posts

9. Gardener: 04 Posts

10. Watch and Ward Staff: 02 Posts

11. Peon: 01 post

12. Aaya: 08 Posts

అర్హతలుTenth, Inter, Degree, Computer/Accounts Knowledge, Diploma in Computer Science, Work Experience as per the post ను బట్టి పని అనుభవం.
దరఖాస్తు విధానం: online ద్వారా.

Address: Army Public School, Golconda, Hyderabad, Ibrahimbagh Post, Hyderabad.

దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 20-03-2024.

Download Notificatin pdf

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *