దేశంలో మొట్టమొదటి నీటి అడుగున మెట్రో! ఎక్కడో తెలుసా ?

మైదానంలో నడుస్తున్న metro ను చూశారు. metro train గాలిలో ఫిల్లర్లతో పరిగెడుతూ కనిపిస్తున్నాయి. అయితే రేపటి నుంచి metro train నీళ్లలో పరుగెత్తడం చూస్తారు.

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Google News Follow Us

ఇది ఎక్కడా కాదు మన భారతదేశంలోనే. కలకత్తాలో 16.6 కి.మీ Hooghly river course భూగర్భ మెట్రోను మీటర్లలో కొలుస్తారు. మార్చి 6న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించనున్నారు. West Bengal లోని Howrah and Salt Lakes కలుపుతూ నిర్మించిన ఈ మహా నిర్మాణం ఇంజనీర్ల ప్రతిభకు నిదర్శనం.

మొత్తం six metro stations లో మూడు భూగర్భంలో నిర్మించబడ్డాయి. 16.6 కి.మీలో 10.8 కి.మీ హుగ్లీ నది కింద సొరంగం ద్వారా ప్రయాణించాలి. 45 seconds in this water metro. చేరుకోవచ్చు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *