శ్రీరామనవమి రోజు పానకానికి అంత ప్రాధాన్యత ఎందుకో తెలుసా ?

శ్రీరామ నవమి అనగానే అందరికీ గుర్తుకు వచ్చేది పానక. చిన్నాపెద్దా అనే తేడా లేకుండా అందరూ డ్రింక్ తాగడానికి ఇష్టపడతారు. శ్రీరామ నవమి నాడు ఆలయాల్లో పానకం వేసి గ్లాసులో గుడికి వచ్చి సంద...

Continue reading