కేంద్రం నుంచి కొత్త OTT ప్లాట్ఫాం.. ప్రజలకు ఉచితం!

OTT వచ్చిన తర్వాత, ప్రజలు movies and web series లను చూశారు. అదే డబ్బుతో ఇంట్లో అందరూ కలిసి ఒకే సినిమా చూస్తారు. సామాన్యులకు ఒక రకంగా ఉపయోగపడుతుందనే చెప్పాలి. అయితే ఈ OTT లు పెరిగే ...

Continue reading