చింతపండు రసం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే రోజూ తాగుతారు

Tamarind .. కొత్త పరిచయం అవసరం లేదు. తీపి మరియు పుల్లని రుచుల మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉండే చింతపండును వంటలలో విరివిగా ఉపయోగిస్తారు. Tamarind లో vitamin A, vitamin C, fiber, antioxidants ...

Continue reading