మరోసారి ముఖేష్ అంబానీ మాస్టర్ ప్లాన్.. AIRTEL, BSNLకు కష్టకాలం.

మన దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విస్తరిస్తున్న వ్యాపారం ఏదైనా ఉందంటే అది telecom business . ఒకప్పుడు ఇంట్లో landline phone ఉంటేనే గొప్ప. ఆపై keypad mobiles వచ్చాయి. ఆ తర్వాత ...

Continue reading