నెలకి 20 వేలు జీతం తో జిల్లా మహిళా శిశు సంక్షేమ కార్యాలయంలో ఉద్యోగాలు .. ఇలా అప్లై చేయండి

WDCW రిక్రూట్మెంట్: సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, కేస్ వర్కర్, పారా లీగల్ పర్సనల్, పారా మెడికల్ పర్సనల్, సైకో-సోషల్ కౌన్సెలర్, ఆఫీస్ అసిస్టెంట్, MTS(కుక్), సెక్యూరిటీ గార్డ్/నైట్ రిక్రూట్మెంట్ కోసం జిల్లా మహిళా శిశు సంక్షేమం మరియు సాధికారత అధికారి కార్యాలయం, భీమవరం కాంట్రాక్టు ప్రాతిపదికన పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో గార్డు పోస్టులు. నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది.

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Google News Follow Us

Total Vacancies: 13

👉 Central Administrator: 01 post

Related News

▪️Eligibility: Masters in Law/Social Work/Sociology/Social Science/ Psychology.

▪️Experience: At least 1 year counseling experience, 3 years experience in relevant domains related to women as administrative in government project/programme.
వయస్సు: 01.07.2024 నాటికి 18 నుండి 42 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.

▪️జీతం : రూ.34,000/-

Case Worker: 02 Posts

▪️Eligibility: Masters in Law/Social Work/Sociology/Social Science/ Psychology.

▪️Experience: 5 years of experience in relevant domains related to women in Government or Non-Government project/programme.

▪️ వయస్సు: 01.07.2024 నాటికి 18 నుండి 42 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.

▪️జీతం : రూ.19,500/-

Para Legal Personnel: 01

▪️Eligibility: LLB.

▪️Experience: At least 3 years experience as Legal Advisers, Government women related project/programme at district level or Litigation in any Court, Minimum 2 years practice as Advocate.

▪️వయస్సు : 01.07.2024 నాటికి 18 నుండి 42 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.

▪️జీతం : రూ.20,000/-

👉 Para Medical Personnel: 01

▪️Eligibility: Degree/Diploma in relevant discipline.

▪️Experience: 3 years work experience in relevant department, may be involved in Government or Non-Government project/programme at district level..

▪️వయస్సు : 01.07.2024 నాటికి 18 నుండి 42 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.

▪️జీతం : రూ.19,000/-

👉 Psycho-Social Counsellor: 01 post

▪️Eligibility: Degree/Diploma in relevant discipline (Psychology, Psychiatry, Neuroscience).

▪️Experience: Minimum 3 years working experience in Government or Non-Government project/programme..

▪️వయస్సు : 01.07.2024 నాటికి 18 నుండి 42 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.

▪️జీతం : రూ.20,000/-

Office Assistant: 01 Post

▪️Eligibility: Must have Graduate, Diploma (Computer/IT).

▪️Experience: Minimum 3 years working experience in data management, process documentation and web based reporting formats, state or district level conferencing. Should have experience in Government or Non-Government / IT oriented organizations.

▪️వయస్సు : 01.07.2024 నాటికి 18 నుండి 42 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.

▪️జీతం: రూ. 19,000/-

MTS (Cook): 03 Posts

▪️Eligibility: Should be literate. High school pass or equivalent is preferred.

▪️Experience: Must have knowledge or working experience in relevant domains..

▪️వయస్సు : 01.07.2024 నాటికి 18 నుండి 42 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.

▪️జీతం : రూ.13,000/-

👉 Security Guard/ Night Guard: 03 Posts

▪️Eligibility: He/she should be retired military/para military staff.

▪️Experience: Minimum 2 years working experience as Security Staff at State or District level.

వయస్సు: 01.07.2024 నాటికి 18 నుండి 42 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.

▪️జీతం : రూ.15,000/-

WDCW Recruitment: Central Administrator, Case Worker, Para Legal Personnel, Para Medical Personnel, Psycho-Social Counsellor, Office Assistant, MTS(Cook), Security Guard/ Night Guard in Paschigodavari District on Contract Basis of Office of District Women Child Welfare and Empowerment Officer, Bhimavaram. A notification has been released for filling up the posts.

Total Vacancies: 13

👉 Central Administrator: 01 post

▪️Eligibility: Masters in Law/Social Work/Sociology/Social Science/ Psychology.

▪️Experience: At least 1 year counseling experience, 3 years experience in relevant domains related to women as administrative in government project/programme.

▪️వయస్సు : 01.07.2024 నాటికి 18 నుండి 42 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.

▪️జీతం : రూ.34,000/-

👉 Case Worker: 02 Posts

▪️Eligibility: Masters in Law/Social Work/Sociology/Social Science/ Psychology.

▪️Experience: 5 years of experience in relevant domains related to women in Government or Non-Government project/programme.

▪️ వయస్సు: 01.07.2024 నాటికి 18 నుండి 42 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.

▪️జీతం : రూ.19,500/-

Para Legal Personnel: 01

▪️Eligibility: LLB.

▪️Experience: At least 3 years experience as Legal Advisers, Government women related project/programme at district level or Litigation in any Court, Minimum 2 years practice as Advocate.
▪️వయస్సు : 01.07.2024 నాటికి 18 నుండి 42 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.

▪️జీతం : రూ.20,000/-

Para Medical Personnel: 01

▪️Eligibility: Degree/Diploma in relevant discipline.

▪️Experience: 3 years work experience in relevant department, may be involved in Government or Non-Government project/programme at district level.

▪️వయస్సు : 01.07.2024 నాటికి 18 నుండి 42 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.

▪️జీతం : రూ.19,000/-

Psycho-Social Counsellor: 01 Post

▪️Eligibility: Degree/Diploma in relevant discipline (Psychology, Psychiatry, Neuroscience).

▪️Experience: Minimum 3 years working experience in Government or Non-Government project/programme.

▪️వయస్సు : 01.07.2024 నాటికి 18 నుండి 42 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.

▪️జీతం : రూ.20,000/-

Office Assistant: 01 Post

▪️Eligibility: Must have Graduate, Diploma (Computer/IT).

▪️Experience: Minimum 3 years working experience in data management, process documentation and web based reporting formats, state or district level conferencing. Should have experience in Government or Non-Government / IT oriented organizations.

Contact : పశ్చిగోదావరి జిల్లా మహిళా శిశు సంక్షేమ కార్యాలయం

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *