ఫోన్ వాడే వారికీ బిగ్ అలర్ట్.. ఈ సర్వీస్ ఏప్రిల్ 15 నుండి నిలిచిపోనుంది.. టెలికాం కంపెనీలకు నోటీసు

మీరు 2G, 3G, 4G, 5G... లేదా ఏదైనా phone ని ఉపయోగిస్తుంటే, April 15 నుండి పెద్ద service shutdown starting జరగబోతోంది. తదుపరి ఆర్డర్ల వరకు ఈ సేవను నిలిపివేయాలని telecom Department te...

Continue reading