నూనె వాడకుండానే చికెన్ ఫ్రై.. అదిరిపోతుంది టేస్ట్..

Chicken Fry Without Oil : చాలా మందికి chicken అంటే ఇష్టం. దీనితో chicken fry చేయడం చాలా ఇష్టం. అయితే వేపుడు అంటే నూనె ఎక్కువ. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. అందుకోసం chicken ని నూనె ...

Continue reading