జనరల్ టికెట్ తో స్లీపర్ క్లాస్ లో జర్నీ చేయొచ్చని తెలుసా? పూర్తి వివరాలు.

భారతదేశంలోని అతి ప్రధాన వ్యవస్థలో రైల్వే వ్యవస్థ ఒకటి. నిత్యం రైళ్ల ద్వార ఎంతో మంది తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుతుంటారు. టికెట్ ధర కూడా తక్కువగా ఉండటంతో ఎక్కువ మంది రైళ్లల్లో ప్రయాణించేంద...

Continue reading