ఇలాంటి అరటి పండు తింటున్నారా? అత్యంత శ్రేష్టమైనవి ఇవే..

శరీరానికి పోషకాలను అందించడంలో కూరగాయలతో పాటు పండ్లు కూడా ముఖ్యపాత్ర పోషిస్తాయి. అయితే వీటన్నింటిలో అరటిపండు శరీర ఆరోగ్యంలో ఎంత పాత్ర పోషిస్తుందో అందరికీ తెలిసిందే. మన దేశంలో ఎక్కువ...

Continue reading