హైదరాబాద్లో తుపాను బీభత్సం.. ఏడుగురు మృతి

March నుంచి Telugu states ప్రజలు ఎండలకు మండిపోతున్నారు. గరిష్ట temperatures April and early May ప్రారంభంలో నమోదవుతాయి. Many died of sunburn . మరి May నెల మొత్తం ఎలా ఉంటుందోనన్న ఆంద...

Continue reading