పుట్టిన తేదీ సర్టిఫికెట్ కొత్త నిబంధనలు.. కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక మార్పులు?

A birth certificate …దాని విలువను ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే వివిధ పథకాలకు అవసరమైన ప్రధాన పత్రాలలో జనన A birth certificate ఒకటి. ఇతర ద...

Continue reading