బ్యాంకు ఉద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్.. ఐదు రోజులే పనిదినాలు..!

Normally software employees have five days off . దీంతో ఐదు రోజులు మాత్రమే పనిచేసి శని, ఆదివారాల్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. ఐదు రోజుల పనిదినం చాలా మందికి కావాలి. అయితే సాఫ్ట్వేర్...

Continue reading